TÜBİTAK » ULAKBİM » UVT » UVT Ana Sayfa İletişim  |  Site Haritası  |  English 
ULAKBİM
 
UVT Ana Sayfa
UVT Tarama
ayrac1
Cahit Arf Bilgi Merkezi
Arama
Editörlere Notlar

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları kapsamında değerlendirilmek üzere ULAKBİM'e iletilen yayınlar, ilgili veri tabanı kriterleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Kriterlere uygun olup veri tabanında dizinlenmesi uygun bulunan dergilerin, veri giriş sürecinin sağlıklı bir biçimde işletilmesi, yayının veri tabanlarında sürekliliğinin sağlanması, veri tabanlarından ilgili ve doğru bilgiye erişilmesi, tarama sonucunda ve yapılacak analizlerde sağlıklı verilerin üretilebilmesi için dergide geçen bilgilerin doğruluğunun yanı sıra aşağıda belirtilen hususlar da önem taşımaktadır.

 1. Yayınlar zamanında ve düzenli yayınlanmalı ve veri tabanlarında dizinlenmek üzere zamanında iletilmelidir. Elektronik dergiler de belirtilen sıklıkta, düzenli ve zamanında yayınlanmalıdır.
 2. Dergi yazım kuralları mümkünse her sayıda yayınlanmalı ve dergide yer alan tüm bilimsel yazılar yazım kurallarına uygun yayınlanmalıdır.
 3. Makale yazım kurallarında yer alan hususlar (kaynak gösterme biçimleri, öz vb.) uluslar arası standartlara uygun olmalıdır. Dergide yer alan tüm makaleler, yazım kurallarına uygun yayınlanmalı ve her makalede referans gösterme ve öz yazım biçimi vb. farklılık göstermemelidir.
 4. Yayınlar Latin alfabesiyle yazılmamış ise, en azından bibliyografik künyesiyle (makale başlığı, anahtar kelimeler) beraber öz/abstract'ları Türkçe ve İngilizce verilmeli, ayrıca Latin alfabesiyle yazılmış kaynakça da bulunmalıdır.
 5. Dergide yayımlanan bilimsel yazılar, türlerine göre sınıflandırılarak (araştırma, olgu sunumu, derleme vb...) içindekiler bölümünde ve bilimsel yazı başlık sayfalarında belirtilmelidir.
 6. Yazar performanslarının doğru ölçülebilmesi için yazar isimlerinin açık, doğru ve eksiksiz verilmesi önemlidir.
 7. Kurum performanslarının doğru ölçülebilmesi için makale yazarlarına ait kurum bilgileri açık ve eksiksiz olmalıdır. Üniversite adreslerinde bölüm/anabilim dalı/bilim dalı adından önce fakülte adı da belirtilmelidir.
 8. Kurum isimleri resmi kayıtlarda geçtiği şekliyle verilmelidir. Özellikle hastane ve üniversite isimlerinde birden fazla yazım şekliyle karşılaşılmaktadır. (bkz. ÖRNEK) Bu gibi durumlarda kurum performansının sağlıklı ölçülebilmesi mümkün olmamaktadır.

  ÖRNEK:

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  On Dokuz Mayıs Üniversitesi
  19 Mayıs Üniversitesi
  OMU
 9. Yazar ve ilgili yazara ait kurum ilişkisi anlaşılır biçimde belirtilmelidir.
 10. Dipnot kullanılan bilimsel yazılarda, mutlaka kaynakça (referans) bulunmalıdır.
© 2011 TÜBİTAK-ULAKBİM Görüşleriniz