TÜBİTAK » ULAKBİM » UVT » UVT Ana Sayfa » Konu Veri Tabanları » Sosyal ve Beşeri Bilimler İletişim  |  Site Haritası  |  English 
ULAKBİM
 
UVT Ana Sayfa
UVT Tarama
Hukuk
ayrac1
Cahit Arf Bilgi Merkezi
Arama

Dergi Değerlendirme Kriterleri

Dergilerin, "Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı"na kabul edilebilmesi için ilgili komite tarafından belirlenen kriterler aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Dergi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) konuları kapsamında ve bilimsel içerikte olmalıdır.
 2. Dergi, ilan ettiği periyotta düzenli olarak yayımlanmalı ve 6 ay içerisinde ULAKBİM'e ulaştırılmalıdır. Bir yıl boyunca merkezimize ulaştırılmayan dergiler veri tabanından çıkarılır. Veri tabanından çıkarılan dergiler iki yıl boyunca tekrar değerlendirilmez.
 3. Dergi, SBVT'ye başvurduğu tarihte en az 2 tam yıldır yayımlanıyor olmalıdır.
 4. Dergi, SBVT'ye dergi hakkında tanıtıcı bilgi içeren bir ön yazı ile başvuruda bulunmalıdır. Bu başvurunun ULAKBİM Online Dergi İzleme Sistemi (ODİS) kullanılarak yapılması tercih edilir.
 5. Dergiye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir "pdf" dosyası şeklinde ODİS'e yüklenmelidir. Dergi basılı olarak da yayınlanıyor ise, 2 adet basılı kopyanın da ULAKBİM'e gönderilmesi gerekmektedir.
 6. Dergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ISSN numarası almış olmalı, ISSN numarası derginin dış kapağında sağ üst köşede ve iç kapağında yer almalıdır.
 7. Dergide ayrıntılı ve bilimsel hakem raporuna dayalı bir değerlendirme sistemi olmalı ve yayın/danışma kurulu bulunmalıdır.
 8. Her makale en az 2 hakem tarafından değerlendirilmiş olmalıdır.
 9. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanıyor olmalıdır. İstenirse yıl sonunda son sayıda, o yıl görev alan hakemlerin bir listesi verilebilir.
 10. Derginin hakemli bir dergi olduğu "....hakemli bir dergidir" şeklinde bir ibareyle iç kapakta belirtilmelidir.
 11. Hakem ve Yayın Kurulu Değerlendirme Raporları, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından ilgili yıl içerisinde denetlenmesine olanak verebilecek şekilde saklı tutulmalıdır.
 12. Dergide yer alan makaleler Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce vd.) "başlık (title)" ve "öz (abstract)" içermelidir.
 13. Makalelerde konuyu tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun "anahtar kelimeler" bulunmalıdır.
 14. Dergide makale yazım kuralları belirtilmiş olmalı ve makaleler yazım kurallarına uygun yazılmış olmalıdır.
 15. Editöryal titizliğe (yabancı dildeki özetlerin ve keywordlerin uygunluğu, yayın titizliği vb.) dikkat edilmelidir.
 16. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda "kaynakça" listesi olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır.
 17. Derginin adı açık bir şekilde yazılmalı, yayın aralığı (periyod) ve yayın tarihlerine ilişkin bilgiler derginin iç kapağında belirtilmelidir.
 18. Makalelerde, yazar adları ve çalıştığı kuruluş bilgileri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.
 19. Derginin yazışma ve iletişim (tel ve e-posta) adresleri, editor, yayın kurulu bilgileri güncel olmalı ve dergide açık bir şekilde belirtilmelidir.
 20. Dergilerde birleşik sayı basımı yapılmamalıdır. Yılda tek sayı basılan dergilerin birbirini izleyen yıllara ait sayı birleştirmesi değerlendirmeye alınmamaktadır. Yılda 2 ve üzeri sayı olarak basılan dergilerin birleşik basımları ise değerlendirme sürecine alınmakta, ancak birleşik basımın tekrar etmesi durumunda dergi veri tabanından çıkarılmaktadır.
 21. Dergide yayın etiğine uyulmalıdır.
 22. Dergi değerlendirilmesinde dikkate alınan yayın türleri şu şekildedir:
  • Özgün Araştırma ve İnceleme Makalesi,
  • Derleme Makalesi,
  • Olgu sunumu,
  • Proje tanıtımı,
  • Kitap tanıtımı (makale formatında olması koşulu ile)

Elektronik Dergilerin Değerlendirme Kriterleri

 1. Elektronik ortamda yayımlanan dergiler için de basılı dergiler için kullanılan değerlendirme kriterleri geçerlidir. Buna ek olarak;
 2. Derginin elektronik adresi (Web sayfası) erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır.
 3. Elektronik derginin arayüzü kullanıcı dostu olmalı, hata mesajları ve erişim sorunları yaşanmamalıdır.
 4. Elektronik dergide "arama/search" ve eski sayılar için arşiv alanları bulunmalıdır.

Editörlere Notlar

© 2011 TÜBİTAK-ULAKBİM Görüşleriniz