Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
21/09/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Proje,Yaşam,Tıp,Mühendislik,Sosyal,Hukuk  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {69735}@"Makale No"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1]   
  Listeye Dön

Sıra Numarası: 1/1
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon Web siteleri İçin Bir Model Önerisi
Paralel Başlık: The Effect of Internet on Tourism Marketing: A Model Proposal for Destination-Based WEB Sites
Kaynak: Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2005,5(9):248-271
Yazar Adı: SARI, Yaşar; KOZAK, Metin
Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Muğla Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Muğla, Türkiye; Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Muğla, Türkiye
Belge Türü: Dergi
Makale Türü: Araştırma Makalesi
Erişim Formatı: Bibliyografik
Metin Dili: Tr
Özet Dili: Tr;En
Konu Terimi (Tr): Ekonomi, İşletme
Konu Terimi (En): Economy, Business Administration
Serbest Kelimeler (En): internet marketing; tourism marketing; website
Serbest Kelimeler (Tr): internet pazarlama; turizm pazarlaması; web sitesi
Öz (Tr): Turizm bölgeleri, turizm hareketlerinin en önemli odak noktalarından birisi konumundadır. Kişilerin geçici yer değiştirmelerinin temel hedefi, çoğu zaman belirli bir turizm bölgesini ziyaret etmektir. Söz konusu bölgeler, çeşitli cazibe unsurları nedeniyle ziyaretçileri kendilerine çekerler. Birden fazla unsuru bünyesinde bulundurması nedeniyle de, gelecek yıllarda turizm pazarlamasında bireysel işletmelerden daha fazla bir öneme sahip olacakları vurgulanmaktadır. Bu çalışmada da, ilk olarak hizmet endüstrisinin bilgi teknolojilerindeki son gelişmelerden günümüzde nasıl yararlandıkları konusunda genel bir değerlendirme yapılarak, söz konusu gelişmelerin hizmet pazarlaması üzerinde ortaya çıkaracağı olası etkileri üzerinde durulmaktadır. İkinci olarak ise, turizm bölgelerine özgü kullanılabilecek bölgesel web sitesi tasarımı konusunda bir model önerisinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda da, bireysel turizm işletmeleri ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının yapmaları gerekenler hakkında bazı uygulamaya dönük önerilere yer verilmektedir.
Öz (Yabancı): Tourist destinations are one of the key points of international tourism and travel movements. The purpose of moving on a temporary basis is often to visit a particular tourist destination. Such places attract visitors with the pull-effect of their various attractions and facilities. With their multiple components, tourist destinations are expected to gain more importance in tourism marketing than individual facilities and attractions in the future. Bearing the growing importance of tourist destinations in mind, this study first attempts to present an overview of how the service industry currently benefits from the recent developments within the Information Technology and focus on how such developments influence services marketing. Then, discussion about developing a model of destination-based web site is provided. In this context, the paper gives several practical recommendations which be useful particularly for individual businesses, public and private sector representatives.
Makale Referansları: BENJAMIN, R. ve R. WIGARD (1995) Electronic Markets and Virtual Value Chains on the Information Superhighway, Sloan Management Review, Winter: 62-72.

BERTHON, P., L. PITT ve R. T. WATSON (1996) Marketing Communication and the World Wide Web, Business Horizons, September-October: 24-32.

BUHALIS, D. (1998) Strategic Use of Information Technologies in theTourism Industry, Tourism Management, 19(5): 409-421.

CROUCH, G.I. ve J.R. B. RITCHIE (1999) Tourism. Competitiveness and Societal Prosperity, Journal of Business Research 44: 137-152.

CONNOLLY, D. J., M. D. Olsen ve R. G. Moore (1998) Competitive Advantage: Luxury Hotels and the Superhighway, Research Report, Paris:IHRA.

DAVİDSON, R. ve R. MAITLAND (1997) Tourism Destinations. London: Hodder & Stonghton Inc.

DWYER, L. ve C. KIM (2003) Destination Competitivenes: A Model and Determinants, www.ttra.com/pub/uploads/007.pdf (20 Temmuz 2003): 1-12.

EREN, A. ve Y. SARI (2003) Yöresel ve Bölgesel Bazda Hazırlanan Web Sitelerinin Turistik Talebe Etkisinin Araştırılması: Bodrum-Marmaris-Fethiye Uygulaması, Araştırma Projesi, Muğla Üniversitesi Yayınları 54, Muğla Üniversitesi Basımevi.

HALL, C.M. (2000) Tourism Planning: Policies, Processes, Rrelationship. UK: Prentice Hall.

HAMILL, J. (1997) The Internet and International Marketing. International Marketing Review, 14 (5): 300-323.

JAFARI, J. (1983) Anatomy of the Travel Industry, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 24(May), 71-77.

KOZAK, M. ve M. RIMMINGTON (2000) Tourist Satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-season Holiday Destination, Journal of Travel Research, 39(3): 259-268.

KOZAK, R. ve M. YOLAL (2001). Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Internet'i Algılama Düzeyleri (Beş yıldızlı Otel ve Tatil Köyü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi: 135-140.

LEIPER, N. (1995) Tourism Management. Melbourne:RMIT Press.

LIN, L. (1998) Computer-based Information Technologies and their Impact on the Marketing of International Tourism Industry. In D. Buhalis, A. M. Tjoa and J. Jafari (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism (ss.318-327), Springer-Verlag, Wien.

McINTYRE, G. (1993) Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners. Madrid: World Tourism Organisation.

PASSMAN, C., W. PİPPERGER ve W. SCHERTLER (1997) How to Asses www-Applications for Tourism Informations Systems from the End-User Perspective. Methodical Design and Emprical Evidence, ed. A min Tjoa. Information and Communication Technologies in Tourism 1997. Austria: 208-220.

PYO, S., B. J. MIHALIK ve M. UYSAL (1989) Attraction Attributes and Motivations: A Canonical Correlation Analysis, Annals of Tourism Research, 16: 277-282.

RIMMİNGTON, M. ve M. KOZAK (1997) Developments in Information Technology: Imlications for the Tourism Industry and Tourism Marketing, Anatolia: An International Journal of Tourism Hospitality Research, 8(3): 59-80.

SARI, Y. (2003) Bölgesel Düzeyde Hazırlanan Web Sitelerinin Turizm Talebi Üzerine Etkisinin Araştırılması: Muğla Bölgesinde Bir Uygulama, (Basılmamış Doktora Tezi), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

SARI, Y. ve M. KOZAK (2004) Yabancı Turistlerin Internet'i Kullanma Eğilimleri: Uluslar Bazında Bir Karşılaştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 15(2): 169-183.

SARKAR, M. B., B. BUTLER and C. STEINFIELD (1995) Intermediaries and Cybermediaries: A Continuing Role for Mediating Players in the Electronic Marketplace, Journal of Computer Mediated Communication, 1(3): 1-13.

SCHUSTER, A. G. (1998) A Delphi Survey on Business Process Re-Engineering from the Tourism and Hospitality Industries: the Case of Alpha Flight Services. In D. Buhalis, A. M. Tjoa and J. Jafari (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism (ss.224-234),Springer-Verlag, Wien.

SIYAHHAN, M. (1998) Ulusal Turizm Tanıtımında Bilgi İletişim Teknolojisinin Rolü, 3.Bilkent Turizm Forumu.

STEINER, T. ve A. DUFOUR (1998) Agent-based cybermarketing in the tourism industry. In D. Buhalis, A. M. Tjoa and J. Jafari (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism (ss.170-179), Springer-Verlag, Wien.

TOSUN, C. ve C. L. JENKINS (1996) Regional Planning Approaches to Tourism Development: The Case of Turkey, Tourism Management. Vol:17(7).

Turizmde Vizyon (2001) Internet'in Turizme Etkileri. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin 3 Aylık Yayın Organı. Yıl:1. Sayı:1: 6-7.

WALLE, A. H. (1996) Tourism and the Internet: Opportunities for Direct Marketing, Journal of Travel Research, Summer: 72-77.

WILLIAMS, P. ve J. S. P. HOBSON (1995) Virtual Reality and Tourism:Fact or Fantasy? Tourism Management, 16(6): 423-427.
  [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Listeye Dön
Sayfalar: [1]   

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)