Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
21/05/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Proje,Yaşam,Tıp,Mühendislik,Sosyal,Hukuk  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {BAHAR & Elman}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1]   
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/6
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2012-838
Orijinal Başlık: Meyve ağaçlarında ve asmada gövde su içeriği ve elektriksel iletkenlik ölçümleriyle su stresinin ve sulama zamanının belirlenmesi
Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 109O694, 2012: 1-70
Yazar Adı: KONUKÇU, Fatih; ERDEM, Tolga; ERDEM, Yeşim; BAHAR, Elman; MUTLU, Reşat; GÜNDÜZ, Arzu; SAĞLAM, Mehmet; YAŞASIN, Ahmet Semih
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/6
Veri Tabanı Adı: Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Farklı sürelerle ultraviyole (UV-C) uygulamalarının kaynaştırma odası koşullarında aşılı asma çelikleri üzerine etkileri
Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009,22(1):9-14
Yazar Adı: KORKUTAL, İlknur; BAHAR, Elman; AKÇAY, Gülçin; GÜNAL, Didem Sinem
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/6
Veri Tabanı Adı: Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Hidroponik kültür ve fidanlık koşullarında yetiştirilen aşılı asma fidanlarının karbonhidrat ve azot içerikleri ile bağdaki tutma performansları üzerine araştırmalar
Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008,21(1):15-26
Yazar Adı: BAHAR, Elman; KORKUTAL, İlknur; KÖK, Demir
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/6
Veri Tabanı Adı: Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Bazı üzüm çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) in vitro testler yardımıyla polen canlılığı ve çimlenme yeteneklerinin incelenmesi
Kaynak: Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Fen Bilimleri, 2004,5(2):117-126
Yazar Adı: KORKUTAL, İlknur; BAHAR, Elman; KÖK, Demir; ÇELİK, Salih; URUÇ, Selen
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/6
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2004-308
Orijinal Başlık: Türkiye' de doğal olarak yetişen yabani asmanın (V. vinifera spp: silvestris) tanımlanması ve üretimde kullanabilme olanaklarının araştırılması
Kaynak: TÜBİTAK TOGTAG TARP Proje No: 2184, 2004: 1-22
Yazar Adı: ÇELİK, Salih; BAHAR, Elman; KORKUTAL, İlknur; KÖK, Demir
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/6
Veri Tabanı Adı: Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Hayward ve Metua kivi (Actinidia deliciosa) çeşitlerinde çiçek morfolojileri ve fenolojilerinin belirlenmesi
Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004,17(2):217-224
Yazar Adı: KORKUTAL, İlknur; KÖK, Demir; BAHAR, Elman; SARIKAYA, Cem
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1]   

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)