Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
21/08/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Proje,Yaşam,Tıp,Mühendislik,Sosyal,Hukuk  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {KÖK & Demir}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1]   
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/7
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek
Kaynak: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2018,43(1):99-106
Yazar Adı: KÖK, Hülya; DEMİR, Satı
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/7
Veri Tabanı Adı: Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Effects of Foliar Seaweed and Humic Acid Treatments on Monoterpene Profile and Biochemical Properties of cv. Riesling Berry (V. vinifera L.) Throughout the Maturation Period
Kaynak: Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016,13(2):67-74
Yazar Adı: KOK, Demir; BAL, Erdinc
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/7
Veri Tabanı Adı: Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Hidroponik kültür ve fidanlık koşullarında yetiştirilen aşılı asma fidanlarının karbonhidrat ve azot içerikleri ile bağdaki tutma performansları üzerine araştırmalar
Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008,21(1):15-26
Yazar Adı: BAHAR, Elman; KORKUTAL, İlknur; KÖK, Demir
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/7
Veri Tabanı Adı: Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Bazı üzüm çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) in vitro testler yardımıyla polen canlılığı ve çimlenme yeteneklerinin incelenmesi
Kaynak: Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Fen Bilimleri, 2004,5(2):117-126
Yazar Adı: KORKUTAL, İlknur; BAHAR, Elman; KÖK, Demir; ÇELİK, Salih; URUÇ, Selen
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/7
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2004-308
Orijinal Başlık: Türkiye' de doğal olarak yetişen yabani asmanın (V. vinifera spp: silvestris) tanımlanması ve üretimde kullanabilme olanaklarının araştırılması
Kaynak: TÜBİTAK TOGTAG TARP Proje No: 2184, 2004: 1-22
Yazar Adı: ÇELİK, Salih; BAHAR, Elman; KORKUTAL, İlknur; KÖK, Demir
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/7
Veri Tabanı Adı: Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Hayward ve Metua kivi (Actinidia deliciosa) çeşitlerinde çiçek morfolojileri ve fenolojilerinin belirlenmesi
Kaynak: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004,17(2):217-224
Yazar Adı: KORKUTAL, İlknur; KÖK, Demir; BAHAR, Elman; SARIKAYA, Cem
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/7
Veri Tabanı Adı: Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Bazı şaraplık üzüm çeşitlerinin etkili sıcaklık toplamı gereksinimlerinin belirlenmesi ve bunun kalite özellikleri üzerindeki etkisi
Kaynak: Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Fen Bilimleri, 2003,4(1):23-27
Yazar Adı: KÖK, Demir; ÇELİK, Salih
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1]   

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)