Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
22/10/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Proje,Yaşam,Tıp,Mühendislik,Sosyal,Hukuk  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {P & D & R & Türk & Psikolojik & Danışma & ve & Rehberlik & Dergisi}@"Kaynak"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29   Sonraki
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/290
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Okul Zorbalığı Ve Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğretmen Tutumlarının Değerlendirilmesi
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017,7(47):1-15
Yazar Adı: ÖZBİLEN, Fatih Mutlu; CANBULAT, Tuncay; SOYLU, Yağmur
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/290
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekanın Aracılık Rolü
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017,7(47):17-31
Yazar Adı: DENİZ, M Engin; ERUS, S Merve; BÜYÜKCEBECİ, Ayçe
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/290
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Üniversite Öğrencilerinin İlişkisel Saldırganlık ile Benlik Saygısı, Sosyal Bağlılık ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017,7(47):33-52
Yazar Adı: KURTYILMAZ, Yıldız; CAN, Gürhan; CEYHAN, Aydoğan Aykut
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/290
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Orta Çocukluk Döneminde Güvenli Bağlanma ile Mükemmeliyetçiliğin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017,7(47):53-68
Yazar Adı: ÇELİK, Hilal; EKŞİ, Halil; GÜLSU, Nebahat
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/290
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Öfke Kontrolü Programının Ortaokul Öğrencilerinin Öfke Kontrolü Becerilerine Etkisi
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017,7(47):87-98
Yazar Adı: CANPOLAT, Murat; ATICI, Meral
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/290
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Barış Eğitimi Programının Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş ve Umut Düzeyleri Üzerindeki Etkileri
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017,7(47):69-85
Yazar Adı: SAĞKAL, Ali Serdar; TÜRNÜKLÜ, Abbas
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/290
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Farkındalık Eğitim ve Uygulamalarının Terapistlerin Kişisel Yaşamlarına Etkisi: Bir MetaSentez Çalışması
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017,7(47):117-134
Yazar Adı: GÜLÜM, İ Volkan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/290
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Erken Çocuklukta Baba Kaybında Bağlanma Biçimleri ve Yakın İlişkilerdeki Psikolojik Eğilimler
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017,7(47):99-115
Yazar Adı: GÜLOĞLU, Berna; KARAIRMAK, Özlem
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 9/290
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Çocukluklarına Dönük Olarak Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddi ile Yetişkinlikteki Psikolojik Uyumları Arasındaki İlişki
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017,7(47):135-154
Yazar Adı: TÜRKDOĞAN, Turgut
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 10/290
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık:
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017,7(47):4-5
Yazar Adı: BİLGE, Filiz; CEYHAN, A Aykut; PALANCI, Mehmet
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29   Sonraki

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)