Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
21/08/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Proje,Yaşam,Tıp,Mühendislik,Sosyal  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {84527}@"Makale No"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1]   
  Listeye Dön

Sıra Numarası: 1/1
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Türkiye'de Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme
Kaynak: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2008,22(2):57-80
Yazar Adı: KURT, Serdar; BERBER, Metin
Yazarın Çalıştığı Kuruluş: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu Trabzon, Türkiye; Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Trabzon, Türkiye
Belge Türü: Dergi
Makale Türü: Araştırma Makalesi
Erişim Formatı: Bibliyografik
Metin Dili: Tr
Özet Dili: Tr;En
Konu Terimi (Tr): Ekonomi, İşletme
Konu Terimi (En): Economy, Business Administration
Serbest Kelimeler (En): economic growth; extraversion; foreign trade; Turkey
Serbest Kelimeler (Tr): ekonomik büyüme; dışa dönüklük; dış ticaret; Türkiye
Öz (Tr): Bu çalışma, 1989:Q1- 2003:Q4 dönemini kapsayan verilerle dışa açıklık ve ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkilerini ve dinamik etkileşimleri VAR ve varyans ayrıştırması yöntemlerini kullanarak araştırmıştır. Dışa açıklık değişkenleri olarak, dış ticaret hacminin ve ithalatın RGSMH'ya oranları ile ihracat artışı kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar dışa açıklık ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, büyüme ve ithalat arasında çift yönlü, ithalattan ihracata ve ihracattan büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, içsel büyüme teorilerinin öne sürdüğü dışa açıklığın ekonomik büyümeyi arttıracağı hipotezini desteklemektedir.
Öz (Yabancı): This study investigated causality relationships and dynamic interactions between openness and economic growth by using VAR and variance decompositions for 1989:Q1-2003:Q4. We used the rate of foreign trade and imports in GDP and exports growth as an openness variable. Results of the analysis denote there are bi-directional causality relationships between openness and economic growth. Besides, we determined there are bi-directional causality relationships between economic growth and imports, and uni-directional causality from imports to exports and from exports to economic growth. Results of the study uphold the hypothesis that the openness increase economic growth is put forward by endogenous growth theories.
Makale Referansları: Anorua, E., ve Ahmad, Y. (2000) "Openness and Economic Growth: Evidence from Selected Asian Countries", The Indian Economic Journal, 47(3), ss. 110-117.

Chui, M., Levine, P., Murshed, M., VE Pearlman, J. (1998) "Globalization: A New Growth, New Trade Perspective", Economic Outlook, February, ss. 1625.

Barro, R. J. ve SALA-I Martin, X. (1995) "Economic Growth", McGraw-Hill, Inc., New York.

Bahmani-Oskooee, ve M., Niromand, F. (1999)"Openness and Economic Growth: An Empirical Investigation", Applied Economics Letters, 6, ss. 557-561.

Baldwin, R. E., ve Seghezza, E. (1996) "Trade-Induced Investment Led-Growth", National Bureau of Economics Research Working Papers Series, No: 5582.

Berber, M. (2004) "İktisadi Büyüme Ve Kalkınma", Derya Kitabevi, 2. Baskı, Trabzon.

Brecher, A. R. (1974)"Optimal Commercial Policy For A Minimum-Wage Economy", Journal Of International Economics, 4, Ss. 139-149.

Brecher, A. R. (1992) "An Efficiency-Wage Model With Explicit Monitoring: Unemployment And Welfare In An Open Economy", Journal Of International Economics, 32, Ss. 179-191.

Chow, P. C. Y. (1987) "Causality Between Exports And Industrial Development: Empirical Evidence From The Nic's", Journal Of Development Economics, 26, Ss.55-63.

Dar, A., Ve Amirkhalkhali, S. (2003) "On The Impact Of Trade Openness On Growth: Further Evidence From Oecd Countries", Applied Economies, 35, 2, Ss. 1761-1766.

Dickey, D. A., And Fuller, W. A. (1981) "The Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series With A Unit Root", Econometrica, 49, Ss. 1057-1072.

Dollar, D. (1992) "Outward-Oriented Developing Economics Really Do Grow More Rapidly: Evidence From 95 Ldc's, 1976-85", Economic Development And Cultural Change, 40(3), Ss. 523-544.

Edwards, S. (1992) "Trade Orientation, Distortions, And Growth In Developing Countries", Journal Of Development Economics, 39, Ss.31-57.

Edwards, S. (1998) "Openness, Productivity And Growth: What Do We Really Know?" The Economic Journal, 108, March, Ss. 383-398.

Eroğlu, N. (2003) "Türkiye'de İktisat Politikalarının Gelişimi", 80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 29-31 Ekim, İstanbul.

Granger, C.W.J., Huang, B., Ve Yang, C.W. (1998) "A Bivariate Causality Between Stock Prices And Exchange Rates: Evidence From Recent Asia Flu", Ucsd Economics Discussion Paper, April, Ss. 98-09.

Harrison, A. (1996) "Openness And Growth: A Time Series, Cross-Country Analysis For Developing Countries", Journal Of Development Economics, 48, Ss. 419-447.

Jaleel, A. (2001) "Causality Between Exports And Economic Growth: What Do The Econometric Studies Tell Us?", Pacific Economic Review, 6(1), Ss. 147-167.

Jin, Jang C. (2003) "Openness And Growth In North Korea: Evidence From Time-Series Data", Review Of International Economics, 11(1), Ss. 18-27.

Kaplan, M. (2004) "An Analytical Evaluation Of The Impact Of Openness On Economic Performance: A Three-Sector General Equilibrium Open Economy Model", Turkish Economic Association, Discussion Paper, 2004/14, June.

Kwan, A. C. C., Ve Cotsomitis, J. (1991) "Economic Growth And The Expanding Export Sector: China 1952-1985", International Economic Journal, 5, Ss. 105-117.

Lucas, R. E. (1988) "On The Mechanics Of Economic Development", Journal Of Monetary Economics, 22(1), Ss. 3-42.

Levine, R. Ve Renelt, D. (1992) "A Sensitivity Analysis Of Cross-Country Growth Regressions", American Economic Review, 82, Ss. 942-963.

Michaely, M. (1977) "Exports And Growth: An Empirical Investigation", Journal Of Development Economics, 4, Ss. 49-53.

Rodriguez, F. Ve Rodrik, D. (1999) "Trade Policy And Economic Growth: A Skeptic's Guide To The Cross National Evidence", Nber Working Paper, No: 7081.

Romer, D. (1993) "Openness And Inflation: Theory And Evidence", Quarterly Journal Of Economics, 108, Ss. 869-903.

Romer, P. (1986) "Increasing Returns And Long Run Growth", Journal Of Political Economy, 94(5), 1002-1037.

Romer, P. (1986) (1990) "Endogenous Technical Change", Journal Of Political Economy, 98, October, Ss. 71-102.

Romer, P. (1986) 1994) "Perspectives On Growth Theory", Journal Of Economic Perspectives, 8(1), Winter.

Sachs, J. D. Ve Warner, A. (1995) "Economic Reform And The Process Of Global Integration", Brooking Papers Of Economic Activity 0 (1), Ss. 1-95.

Sinha, D., Ve Sinha, T. (1996) "Openness And Economic Growth: Time Series Evidence From India, Applied Economics, Ss.21-28.

Seyidoğlu, H. (2003) "Uluslararası İktisat; Teori, Politika Ve Uygulama", 15. Baskı, Güzem Yayınları, Mart, İstanbul.

Sims, C. A. (1980) "Macroeconomics And Reality", Econometrica, 48, Ss. 1-46.

Vamvakidis, A. (2002) "How Robust Is The Growth-Openness Connection? Historical Evidence", Journal Of Economic Growth, 7, Ss. 57-80.

Wu, Y. (2004) "Openness, Productivity And Growth In The Apec Economies", Empirical Economies, 29, Ss. 593-604.

http://www.dtm.gov.tr/Ekonomi/Trkekon.htm, 2005.

  [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Listeye Dön
Sayfalar: [1]   

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)