Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
24/11/2017
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Proje  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {BOZ & Yılmaz}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1]   
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/4
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2012-364
Orijinal Başlık: Uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak üzüm çeşitliliğinin belirlenmesi ve bağ alanlarının mekansal dağılımının tespiti
Kaynak: TÜBİTAK ÇAYDAG 109Y277, 2012: 1-123
Yazar Adı: SERTEL, Elif; GÜNDÜZ, Arzu; SAĞLAM, Mehmet; ALBUT, Selçuk; BOZ, Yılmaz; DEMİREL, Hande; ŞEKER, Dursun Zafer; KAYA, Şinasi; ÖRMECİ, Cankut
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/4
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2009-67
Orijinal Başlık: Urla'da bulunan tarihi üzüm çeşidi adayı asmaların moleküler ve ampelografik yöntemlerle tanıları
Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 105O569, 2009: 1-87, ekler
Yazar Adı: ÇETİNER, Selim; ÇELİK, Salih; BUDAK, Hikmet; BOZ, Yılmaz
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/4
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2007-708
Orijinal Başlık: Burdur Fethiye fay zonundaki hareketlerin GPS ile belirlenmesi
Kaynak: TÜBİTAK ÇAYDAG , 2007: 1-181
Yazar Adı: ŞAHİN, Muhammed; TARI, Engin; TÜYSÜZ, Okan; GÖKALP, Ertan; ERDOĞAN, Saffet; GULLU, Mevlut; BAYBURA, Tamer; YILMAZ, İbrahim; ÇOŞKUN, Zeki; TİRYAKİOĞLU, İbrahim; TAKTAK, Fatih; TELLİ, K.Ali; ERDEN, Turan; YAVAŞOĞLU, Hakan; KARAMAN, Himmet; BİLGİ, Serdar; BOZ, Yüksel; ERDOĞAN, Okan
 [Ayrıntılı Kayıt] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/4
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2007-628
Orijinal Başlık: Burdur Fethiye fay zonundaki hareketlerin GPS ile belirlenmesi
Kaynak: TÜBİTAK ÇAYDAG 104Y035, 2007: 1-73, Ekler
Yazar Adı: ŞAHİN, Muhammed; TARI, Ergin; TÜYSÜZ, Okan; GÖKALP, Ertan; ERDOĞAN, Saffet; GÜLLÜ, Mevlüt; BAYBURA, Tamer; YILMAZ, İbrahim; COŞKUN, Zeki; TİRYAKİOĞLU, İbrahim; TAKTAK, Fatih; TELLİ, Ali, Kazım; ERDEN, Turan; YAVAŞOĞLU, Hakan; KARAMAN, Himmet; BİLGİ, Serdar; BOZ, Yüksel; ERDOĞAN, Okan
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1]   

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)