Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
22/06/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Proje  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {BUDAK & Hikmet}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1]   
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/8
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2015-68
Orijinal Başlık: Mikrorna 156 ve mikrorna 171'in kuraklık stresi altında fonksiyonel karakterizasyonu
Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 113O840, 2015: 1-43
Yazar Adı: BUDAK, Hikmet
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/8
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2015-93
Orijinal Başlık: Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) 5D kromozomunun fiziksel haritalaması ve BAC-end dizi analizi
Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 111O665, 2015: 1-190
Yazar Adı: BUDAK, Hikmet
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/8
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2011-408
Orijinal Başlık: Proteom analizi yaklaşımıyla yabani emmer buğdayında kuruklık stresiyle değişiklik gösteren proteinlerin saptanması
Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 110O227, 2011: 1-29
Yazar Adı: BUDAK, Hikmet; ÜNVER, Turgay
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/8
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2009-846
Orijinal Başlık: Triticum diccocoides' e kuraklık stresi sırasında sinyal iletimi ve dayanıklılıkla ilgili genlerin ve yeni allellerin affymetrix genechip kullanarak tespit edilmesine yönelik araştırmalar
Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 106O839, 2009: 1-91
Yazar Adı: BUDAK, Hikmet; ÖKTEM, H. Avni
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/8
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2009-604
Orijinal Başlık: Kuraklık stres mekanizmasına moleküler ve fizyolojik yaklaşımlar
Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 105O499, 2009: 1-61
Yazar Adı: BUDAK, Hikmet; SAYERS, Zehra; DÖNMEZ, Emin; YAZAR, Selami; AKAR, Taner
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/8
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2009-67
Orijinal Başlık: Urla'da bulunan tarihi üzüm çeşidi adayı asmaların moleküler ve ampelografik yöntemlerle tanıları
Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 105O569, 2009: 1-87, ekler
Yazar Adı: ÇETİNER, Selim; ÇELİK, Salih; BUDAK, Hikmet; BOZ, Yılmaz
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/8
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2008-131
Orijinal Başlık: Aegilops tauschii'de tuz stresine dayanıklılığı sağlayacak yeni gen kaynaklarının belirlenmesi ve fizyolojik, moleküler karakterizasyonu
Kaynak: TÜBİTAK TBAG Proje 104T464, 2008: 1-181
Yazar Adı: UNCUOĞLU, Ahu, Altınkut; BUDAK, Hikmet; OĞRAŞ, Tijen; ÇAKMAK, İsmail
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/8
Veri Tabanı Adı: TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası: 2007-817
Orijinal Başlık: Genetiği değştirilmiş (Transgenik) ürünlerin moleküler analizi ve tüketim zincirindeki izlenebilirliğine yönelik tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması
Kaynak: TÜBİTAK TOVAG Proje 105O072, 2007: 1-91, Ekler
Yazar Adı: ÇETİNER, Selim; BUDAK, Hikmet; ERTUĞRUL, Atakan; KORKMAZ, Gözde
 [Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1]   

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)