Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
21/09/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Sosyal  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {KARDAŞ & Ferhat}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1]   
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/4
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Şükran: Ruh Sağlığı Alanında Güncel Bir Kavram
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018,10(1):1-19
Yazar Adı: KARDAŞ, Ferhat; YALÇIN, İlhan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/4
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanına Yansımaları
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016,6(45):13-24
Yazar Adı: KARDAŞ, Ferhat; YALÇIN, İlhan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/4
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Eğitim ve Öğretimde Güncel Bir Yaklaşım: Teknoloji Destekli Esnek Öğrenme (Flipped Learning) Modeli
Kaynak: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2015,48(2):103-121
Yazar Adı: YEŞİLYAPRAK, Binnur; KARDAŞ, Ferhat
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/4
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Van depremini yaşayan ortaöğretim öğrencilerinin travmadan etkilenme ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi
Kaynak: Sakarya University Journal of Education, 2014,4(1):102-115
Yazar Adı: TANHAN, Fuat; KARDAŞ, Ferhat
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1]   

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)