Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
22/10/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Sosyal  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {KORKMAZ & Burcu}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1]   
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/7
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Öz-Duyarlık: Psikolojik Belirtiler ile İlişkisi ve Psikoterapide Kullanımı
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018,10(1):40-58
Yazar Adı: KORKMAZ, Burcu
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/7
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Özgünlük ve Psikolojik Belirti Düzeyi Arasındaki İlişkide Psikolojik İhtiyaç Doyumunun Aracı Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modeli
Kaynak: Türk Psikoloji Dergisi, 2017,32(80):84-96
Yazar Adı: KORKMAZ, Burcu; KAHYA, Yasemin
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/7
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: SİVAS’TA YETİŞKİN BİREYLERDE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YAŞ VE CİNSİYET FARKLILIKLARI
Kaynak: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015,8(1):133-142
Yazar Adı: BAŞIBÜYÜK, Gülüşan Özgün ; SÖNMEZ, Gamze ; KORKMAZ AKTAN, Burcu ; DOĞAN, Murat ; AY, Faruk ; ÇINAR, Ziynet
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/7
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Flynn Etkisi’nin Türk Örnekleminde Değerlendirilmesi: WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV Zeka Bölümü (ZB) Puanlarının Karşılaştırılması
Kaynak: Türk Psikoloji Dergisi, 2014,29(73):60-69
Yazar Adı: ULUÇ, Sait; KORKMAZ, Burcu; ŞAHİN, Özge
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/7
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU
Kaynak: Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2009,16(1):31-36
Yazar Adı: ÇETİN KORKMAZ, Saniye ; BİLDİK, Tezan ; DALKILIÇ, Meryem ; ÖZBARAN, Burcu ; ERERMİŞ, Serpil ; TAMAR, Müge ; AYDIN, Cahide
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/7
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Majör Depresyon Tanılı Gençlerde Fluoksetin Tedavisinin Enerji Yorgunluk Belirtileri Üzerine Etkileri: Gözlemsel Bir Çalışma
Kaynak: Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2006,13(3):106-116
Yazar Adı: BİLDİK, Tezan; TAMAR, Müge; KORKMAZ, Saniye; ÖZBARAN, Burcu; ERERMİŞ, Serpil; KESİKÇİ, Hande; AYDIN, Cahide; COŞKUNOL, Hakan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/7
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Depresyonu Olan ve Olmayan Genç Kızlar ve Annelerindeki Adet Öncesi Yakınmaların Karşılaştırılması
Kaynak: Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2002,9(1):16-22
Yazar Adı: AKDENİZ, Fisun; KORKMAZ, Saniye; TAMAR, Müge; BEKER, Burcu
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1]   

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)