Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
24/06/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Sosyal  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {KURT & KEÇECİ & Songül}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1]   
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/8
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Basınında Çin Müslümanları ve Eğitimi
Kaynak: Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2017,(81):233-259
Yazar Adı: KEÇECİ KURT, Songül
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/8
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Osmanlı Devleti'nde Ecnebilerin Esnaflığı Meselesi
Kaynak: History Studies, 2017,9(3):141-167
Yazar Adı: KURT, Songül KEÇECİ
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/8
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: 1844-1845 Temettuât Defterlerine Göre Ziyere Köyü'nün Sosyal ve Ekonomik Durumu
Kaynak: History Studies, 2016,8(3):57-81
Yazar Adı: KURT KEÇECİ, Songül
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/8
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI KADIN DERGİLERİNDE AİLE VE EVLİLİK ALGISI
Kaynak: Belleten, 2015,79(286):1073-1098
Yazar Adı: KEÇECİ KURT, Songül
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/8
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Biology Curriculums from the Tanzimat Reform To Today
Kaynak: TÜFED/Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2015,12(4):35-52
Yazar Adı: KEÇECİ KURT, Songül; KURT, Murat
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/8
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Osmanlı Devleti'nde Kızların Eğitiminde Okulun Önemi (1839 -1920)
Kaynak: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013,2(2):80-100
Yazar Adı: KEÇECİ KURT, Songül; POLAT, Suat
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/8
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Osmanlı devleti’nde Türklerin açtığı özel mektepler
Kaynak: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012,9(19):105-123
Yazar Adı: KURT KEÇECİ, Songül
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/8
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Bir eğitim öncüsü: darüşşafaka
Kaynak: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012,12(2):159-174
Yazar Adı: KURT, Songül Keçeci
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1]   

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)