Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
21/08/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Sosyal  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {TEKİNSAV & SÜTCÜ & Serap}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1] 2   Sonraki
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık Eğilimini Azaltmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Bir Müdahale Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Kaynak: Eğitim ve Bilim, 2018,43(193):91-108
Yazar Adı: GÖKKAYA, Füsun; SÜTCÜ, Serap Tekinsav
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Algılanan Ebeveynlik Biçimleri ile Bozulmuş Yeme Tutumu Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların ve Duygu Düzenleme Güçlugunu Aracı Rolü
Kaynak: Türk Psikoloji Dergisi, 2017,32(80):20-37
Yazar Adı: YURTSEVER, Seda Sapmaz; TEKİNSAV SÜTCÜ, Serap
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin Uzun Dönemdeki Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016,8(Ek 1):23-38
Yazar Adı: GÖKDAĞ, Ceren; SÜTCÜ, Serap Tekinsav
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Tedavisinde Bilişsel- Davranışçı Grup Terapisinin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016,8(Ek 1):3-22
Yazar Adı: KAVAL, Nesibe Olgun; SÜTCÜ, Serap Tekinsav
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Yetişkinlerde Sosyal Fobinin Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016,8(Ek 1):61-78
Yazar Adı: YALÇIN, Melikenaz; TEKİNSAV SÜTCÜ, Serap
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi: Sistematik Bir Gözden Geçirme
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016,8(Ek 1):39-61
Yazar Adı: YURTSEVER, Seda Sapmaz; TEKİNSAV SÜTCÜ, Serap
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016,8(Ek 1):95-107
Yazar Adı: TOKGÜNAYDIN, Seda; TEKİNSAV SÜTCÜ, Serap
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Panik Bozukluğun Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016,8(Ek 1):79-94
Yazar Adı: KAÇAR BAŞARAN, Servet; TEKİNSAV SÜTCÜ, Serap
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 9/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İşlevsel Olmayan Öfkenin Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016,8(Ek 1):129-143
Yazar Adı: GÖRGÜ, Nimet Serap; TEKİNSAV SÜTCÜ, Serap
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 10/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İnfertilitede Bilişsel Davranışçı Grup Terapilerinin Etkililiği: Sistematik Gözden Geçirme
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016,8(Ek 1):144-156
Yazar Adı: GÖCEK YORULMAZ, Ezgi; TEKİNSAV SÜTCÜ, Serap
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1] 2   Sonraki

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)