Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
21/09/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Sosyal  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {Yönetim & ve & Ekonomi}@"Kaynak"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 70   Sonraki
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/696
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları: Seçilmiş Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme
Kaynak: Yönetim ve Ekonomi, 2017,24(2):277-294
Yazar Adı: ÇELEBİ, Ahmet Kemal; MASTAR ÖZCAN, Pelin
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/696
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Bir Süt Ürünleri Fabrikasinda Bulanik AHS ile Makine Seçimi
Kaynak: Yönetim ve Ekonomi, 2017,24(2):295-308
Yazar Adı: ÖZDAĞOĞLU, Aşkin; BAHAR, Sezai; YAKUT, Enis
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/696
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Çevresel Maliyetlerin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ile Belirlenmesi ve Bir Uygulama
Kaynak: Yönetim ve Ekonomi, 2017,24(2):309-325
Yazar Adı: KURTLU, Ayşe
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/696
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İşsizlik ve Suç Arasındaki İlişkiye Teorik Bir Bakış
Kaynak: Yönetim ve Ekonomi, 2017,24(2):327-348
Yazar Adı: KESBİÇ, C. Yenal; DÜNDAR, Özlem
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/696
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Etik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi ve Bir Uygulama
Kaynak: Yönetim ve Ekonomi, 2017,24(2):349-369
Yazar Adı: PALALAR ALKAN, Deniz; ARIKBOĞA, F. Şebnem
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/696
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İşe Angaje Olma ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Hekim Ve Hemşireler Üzerine Nicel Bir Araştırma
Kaynak: Yönetim ve Ekonomi, 2017,24(2):371-389
Yazar Adı: ARSLAN, Elif Türkan; DEMİR, Hüseyin
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/696
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Karanlık Üçlü'nün (Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati) İş Tatminine Etkisinin İncelenmesi
Kaynak: Yönetim ve Ekonomi, 2017,24(2):391-406
Yazar Adı: ÖZSOY, Emrah; ARDIÇ, Kadir
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/696
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Measurement of Energy Use Efficiency in Lower- Middle, Upper -Middle and High Income Countries: A Data Envelopment Analysis
Kaynak: Yönetim ve Ekonomi, 2017,24(2):407-422
Yazar Adı: DELIKTAŞ, Ertuğrul; GÜNAL, Gülçin GÜREL
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 9/696
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yatırımları Finansman Modellerinin İncelenmesi
Kaynak: Yönetim ve Ekonomi, 2017,24(2):447-467
Yazar Adı: SEVSAY, Haktan; MIYNAT, Mustafa; AKTAŞ, Hüseyin
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 10/696
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İmalât Sanayi Firmalarında Sınaî Mülkiyet Koruma Tercihleri
Kaynak: Yönetim ve Ekonomi, 2017,24(2):423-445
Yazar Adı: EREN, Hakan; KILIÇ, Ali
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 70   Sonraki

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)