Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
21/08/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Sosyal  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {YALÇIN & İlhan}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1] 2   Sonraki
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Şükran: Ruh Sağlığı Alanında Güncel Bir Kavram
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018,10(1):1-19
Yazar Adı: KARDAŞ, Ferhat; YALÇIN, İlhan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Forgiveness of Others and Self-Forgiveness: The Predictive Role of Cognitive  Distortions, Empathy, and Rumination*
Kaynak: Eurasian Journal of Educational Research, 2017,17(68):93-117
Yazar Adı: YALCIN, Ilhan; ASCIOGLU ONAL, Aslı
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanına Yansımaları
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016,6(45):13-24
Yazar Adı: KARDAŞ, Ferhat; YALÇIN, İlhan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015,5(43):35-43
Yazar Adı: MALKOÇ, Asude; YALÇIN, İlhan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Bir Risk Alanı: Sınır Aşımları
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015,5(43):128-136
Yazar Adı: ÖZÇETİN ÜZAR, Yeter Sinem; YALÇIN, İlhan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Bir Etmen: Bağlılık
Kaynak: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015,11(3):842-850
Yazar Adı: KIZIL, Zeynep; YALÇIN, İlhan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İlişki Geliştirme Programının Üniversite Öğrencilerinin İlişki Doyum Düzeylerine Etkisi*
Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2015,30(2):185-201
Yazar Adı: YALÇIN, İlhan; ERSEVER, Oya G
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Otantiklik ölçeğinin türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013,5(40):142-153
Yazar Adı: İLHAN, Tahsin; ÖZDEMİR, Yalçın
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 9/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: A study on multidimensional relationships
Kaynak: Eurasian Journal of Educational Research, 2010,10(41):37-53
Yazar Adı: BİLGE, Filiz; DOĞAN, Nuri; GENÇTANIRIM, Dilek; ARICIOĞLU, Ahu; YALÇIN, İlhan; BAYDAN, Yaprak; TAGAY, Özlem; SARI, Tuğba
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 10/16
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Türk psikolojik danışma ve rehberlik dergisinde yayınlanan makalelerin çeşitli özellikler açısından incelenmesi
Kaynak: P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2009,4(31):80-87
Yazar Adı: GÜVEN, Mehmet; KISAÇ, İbrahim; ERCAN, Leyla; YALÇIN, İlhan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1] 2   Sonraki

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)