Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
22/10/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Sosyal  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {YILMAZ & Onur}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1] 2   Sonraki
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/14
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Vardiyalı Çalışma Bozukluğu ve Vardiyalı Çalışmanın Ruhsal ve Bedensel Etkileri
Kaynak: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018,10(1):71-83
Yazar Adı: ÖZDEMİR, Pınar Güzel; ÖKMEN, Anıl Cemre; YILMAZ, Onur
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/14
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: DOĞA İÇİN MÜCADELE
Kaynak: Toplum ve Hekim, 2017,32(3):163-164
Yazar Adı: YILMAZ, Gaye; HAMZAOĞLU, Onur
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/14
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri
Kaynak: Turizm Akademik Dergisi, 2017,4(1):81-93
Yazar Adı: SORMAZA, Ümit; ONUR, Neslihan; YILMAZ, Mustafa; GÜNEŞ, Eda; AKDAĞ, Gürkan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/14
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Türkiye ve Almanya'daki Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının ResimMetin İlişkileri ve Kullanımları Bakımından Karşılaştırılması
Kaynak: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017,6(2):770-782
Yazar Adı: TURAL, Ayşegül; ŞAHAN, Gülsün; IŞIK, Ayşe Derya; ÖZDEMİR, Serpil; UYSAL, Hüseyin; YILMAZ, Onur
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/14
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: TÜRK VE ALMAN SİYASET YAŞAMINDA KADIN FİGÜRÜ VE POLİTİK SÖYLEMLERİ. POLİTİK DİLBİLİM İNCELEMESİ, ANGELA MERKEL VE TANSU ÇİLLER ÖRNEĞİ
Kaynak: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016,26(2):109-115
Yazar Adı: YILMAZ, Onur
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/14
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: BUILDING MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS TO COORDINATE THE UNIVERSITY BUSINESS PROCESSES: A PROPOSED MODEL FOR DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY
Kaynak: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016,30(2):361-374
Yazar Adı: GÖKŞEN, Yılmaz; DAMAR, Muhammet; DOĞAN, Onur
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/14
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: ALMANYA'DAKİ BAŞARILI ENTEGRASYON ÖRNEKLERİ - ROL MODEL OLARAK TÜRKLER
Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2016,0(24):303-318
Yazar Adı: YILMAZ, Onur
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/14
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Yeşil Bilişim: Bir Kamu Kurumu Örneği ve Politika Önerileri
Kaynak: Ege Akademik Bakış, 2016,16(4):673-686
Yazar Adı: GÖKŞEN, Yılmaz; DAMAR, Muhammet; DOĞAN, Onur
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 9/14
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: DOI: ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT EĞİTİMİ İHTİYACINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Kaynak: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016,16(2):717-729
Yazar Adı: YILMAZ, Onur; ŞAHAN, Gülsün
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 10/14
Veri Tabanı Adı: Sosyal Bilimler Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Québec’in Baharı: Neoliberalizm, Direniş ve Devlet
Kaynak: Mülkiye Dergisi, 2015,39(2):147-178
Yazar Adı: AĞKAYA, Onur ; YILMAZ GENÇ, Ayfer
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1] 2   Sonraki

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)