Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
22/10/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Tıp  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {Çocuk & Sağlığı & ve & Hastalıkları & Dergisi}@"Kaynak"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19   Sonraki
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/188
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Ankara'da ilkokul birinci sınıf öğrencilerinde okul başarısızlığına yol açan faktörler
Kaynak: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2001,44(1):4-18
Yazar Adı: ÖZMERT, Elif; YURDAKÖK, Kadriye; SOYSAL, Şebnem; KAYIKÇI, Maviş Emel, Kulak; BELGİN, Erol; ÖZMERT, Emin; LALELİ, Yahya
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/188
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Çocuklarda akut bakteriyel menenjit tanısında beyin-omirilik sıvısında tümör nekrozis faktör-alfa ve interlökin-6 düzeylerinin ölçümünün önemi
Kaynak: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2001,44(1):19-33
Yazar Adı: CENGİZ, A. Bülent; KANRA, Güler
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/188
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İnhale kortikosteroidlerle tedavi edilen orta ve ağır astımlı çocuklarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi
Kaynak: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2001,44(1):34-40
Yazar Adı: KARAKOÇ, Fazilet; ERSU, Refika; KARADAĞ, Bülent; KUT, Arif; KESKİN, Sabiha; DAĞLI, Elif
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/188
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İnsüline bağımlı diyabetes mellituslu çocuklarda azalmış parathormon düzeyleri ile karakterize değişmiş kemik metabolizması
Kaynak: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2001,44(1):41-48
Yazar Adı: KIREL, Birgül; ALATAŞ, Özkan; DOĞRUEL, Nesrin; ÇOLAK, Ömer
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/188
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Prematürelerde Ballard ve yeni Ballard Skorlama Yöntemleri ile belirlenen gebelik yaşlarının karşılaştırılması
Kaynak: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2001,44(1):49-55
Yazar Adı: ALİEFENDİOĞLU, Didem; YİĞİT, Şule; ERDEM, Gülşen; ORAN, Olcay; TEKİNALP, Gülsevin; YURDAKÖK, Murat
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/188
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Prematüre bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde enteral ibuprofen ve indometazinin etkinliği ve güvenilirliği
Kaynak: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2001,44(1):56-60
Yazar Adı: AKISÜ, Mete; ÖZYÜREK, A. Ruhi; DORAK, Coşkun; PARLAR, Aytül; KÜLTÜRSAY, Nilgün
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/188
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonunun endoskopik, serolojik ve histolojik bulguları
Kaynak: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2001,44(1):61-65
Yazar Adı: ARSLAN, Duran; PATIROĞLU, Tahir Ercan; TEKİN, Yücel; CANÖZ, Özlem
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/188
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Konya'da çocuklarda hepatit A, B ve C seroprevalansı
Kaynak: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2001,44(1):66-70
Yazar Adı: ATABEK, Mehmet Emre; URAL, Onur; ÇOBAN, Hakan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 9/188
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Gianotti-Crosti sendromu: Hepatit B ile birlikte görülen dört vakanın değerlendirilmesi
Kaynak: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2001,44(1):71-75
Yazar Adı: KURUGÖL, Zafer; ÖZKİNAY, Ferda; VARDAR, Fadıl; AYDOĞDU, Sema; YİĞİT, Meltem; SELİMOĞLU, Ayşe; ÖZKİNAY, Cihangir
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 10/188
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akut viral hepatit A seyrinde meningoensefalit tablosu: İki vakanın takdimi
Kaynak: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2001,44(1):76-78
Yazar Adı: ARSLAN, Duran; POYRAZOĞLU, M. Hakan; ÖZTÜRK, Mustafa K.
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19   Sonraki

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)