Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
22/10/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Tıp  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {ARAS & Cengiz}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1] 2 3   Sonraki
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/28
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: The Axon Protective Effects of Syringic Acid on Ischemia/ Reperfusion Injury in a Rat Sciatic Nerve Model
Kaynak: Turkish Neurosurgery, 2017,27(1):124-132
Yazar Adı: TOKMAK, Mehmet; SEHITOGLU, Muserref Hilal; YUKSEL, Yasemin; GUVEN, Mustafa; AKMAN, Tarik; ARAS, Adem Bozkurt; YAKA, Umut; GOMLEKSIZ, Cengiz; ALBAYRAK, Serdar Baki; COSAR, Murat
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/28
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: 550 ?m Merkezi Kornea Kalınlığının Altında ve Üstünde Schiotz, Non-Kontakt ve Goldman Aplanasyon Tonometrelerinin Ölçüm Sonuçlarının Karşılaştırması
Kaynak: Glokom-Katarakt, 2017,12(1):42-46
Yazar Adı: DEMİRCİ, Göktug; TANRIVERDİO, Cafer; ERDUR, Sevil Karaman; ÖZSÜTÇÜ, Mustafa; ELİAÇIK, Mustafa; ARAS, Cengiz; KARABELA, Yunus
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/28
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akut Myeloid Lösemili Erişkin Hastalarda Prognostik Faktörler, Sağkalım Analizi ve Sitogenetik Sonuçlar: Tek Merkez Sonuçları
Kaynak: Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi, 2017,27(3):150-160
Yazar Adı: TEKE, Hava U.; DAVUTOGLU, Nur O.; GUNDUZ, Eren; ANDIC, Neslihan; BAL, Cengiz; ARAS, Beyhan D.
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/28
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akut Myeloid Lösemi Prognozunu Belirlemede Flowsitometrik İmmunfenotipleme Kullanışlı mıdır?
Kaynak: İstanbul Tıp Dergisi, 2017,18(4):200-204
Yazar Adı: ÜSKÜDAR TEKE, Hava; OĞUZ DAVUTOĞLU, Nur; GÜNDÜZ, Eren; ANDIÇ, Neslihan; BAL, Cengiz; DURAK ARAS, Beyhan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/28
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Herediter Retina Distrofilerinde Koroid Neovaskülarizasyonları
Kaynak: Güncel Retina Dergisi, 2017,1(4):308-312
Yazar Adı: ARAS, Cengiz
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/28
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akut Santral Seröz Korioretinopatide Düşük Doz Asetilsalisilik Asitin Tedavi ve Nüks Üzerine Etkisi
Kaynak: Retina Vitreus, 2016,24(4):301-304
Yazar Adı: ELİAÇIK, Mustafa; KARAMAN, Sevil; ASLAN, Cemile Anıl; ŞENTÜRK, Fevzi; ARAS, Cengiz; KAYA, Faruk
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/28
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Stres üriner inkontinans tedavisinde transvajinal tape (tvt) ve fasyal sling yöntemlerinin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Kaynak: Kocatepe Tıp Dergisi, 2014,15(1):41-47
Yazar Adı: YÜCEL, Mehmet; YALÇINKAYA, Soner ; SARAÇOĞLU, Uğur ; HATİPOĞLU, Namık Kemal ; ATAKANLI, Cengiz ; DEDEKARGINOĞLU, Galip ; ARAS, Bekir
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/28
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Effects of combined and individual use of N-methyl-D aspartate receptor antagonist magnesium sulphate and caspase-9 inhibitor z-LEDH-fmk in experimental spinal cord injury
Kaynak: Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 2013,19(4):313-319
Yazar Adı: SENCER, Altay ; AYDOSELİ, Aydın ; ARAS, Yavuz ; AKÇAKAYA, Mehmet Osman ; GÖMLEKSİZ, Cengiz ; CAN, Halil ; CANBOLAT, Ali
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 9/28
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Glokom Cerrahisinin Arka Segment Komplikasyonları
Kaynak: Retina Vitreus, 2010,18(1):8-11
Yazar Adı: ARAS, Cengiz
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 10/28
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Ağır proliferatif karakterdeki diyabetik retinopatili olgularda intravitreal bevacizumab enjeksiyonunu takiben bimanuel teknikle pars plana vitnektomi
Kaynak: Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 2009,40(2):72-76
Yazar Adı: YOLAR, Murat; ARAS, Cengiz; ARICI, Ceyhun
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1] 2 3   Sonraki

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)