Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
22/10/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Tıp  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {BAHÇECİOĞLU & Halil}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1] 2 3 4 5 6   Sonraki
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/51
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: The Incidence and Surgical Management of Cataractogenic Trauma that is applied to the Crystalline Lens During Intravitreal Injection
Kaynak: Retina Vitreus, 2017,26(4):325-329
Yazar Adı: RASİER, Rıfat; KÜKNER, Amber ŞENEL; ARTUNAY, Özgür; YALÇIN, Nazlı Gül; KOÇKAR, Alev; BAHÇECİOĞLU, Halil; YÜZBAŞIOĞLU, Erdal; ŞENGÜL, Alper
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/51
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Increased expression of lipocalin-2 in liver tissues in chronic viral hepatitis and neoplasia
Kaynak: Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2016,15(3):111-116
Yazar Adı: YALNIZ, Mehmet; ÖNDER YEŞİL, Semen; CİHANGİROĞLU, Ahmet; ÖZERCAN, İbrahim Hanefi; BAHÇECİOĞLU, İbrahim Halil
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/51
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Yaşlılarda kolon divertikülleri: Bir vaka-kontrol çalışması
Kaynak: Endoskopi, 2016,24(3):73-77
Yazar Adı: ŞAHİN, Abdurrahman; TUNÇ, Nurettin; ORHAN, Bedrettin; YALNIZ, Mehmet; KILIÇ, Salih; DEMİREL, Ulvi; POYRAZOĞLU, Orhan Kürşat; BAHÇECİOĞLU, İbrahim Halil
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/51
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Çölyak hastalığı; 5 yıllık takip, antikor-patoloji korelasyonu
Kaynak: Endoskopi, 2016,24(2):43-46
Yazar Adı: TUNÇ, Nurettin; ŞAHİN, Abdurahman; ORHAN, Sibel; YALNIZ, Mehmet; DEMİREL, Ulvi; POYRAZOĞLU, Orhan Kürşat; BAHÇECİOĞLU, İbrahim Halil
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/51
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akut Pankreatite Bağlı Kompartman Sendromu: Olgu Sunumu
Kaynak: Fırat Tıp Dergisi, 2016,21(1):51-53
Yazar Adı: TUNÇA, Nurettin; ÇAKIRER, Maşallah; YALNIZ, Mehmet; ARTAŞ, Hakan; KIRKIL, Cüneyt; DEMİREL, Ulvi; BAHÇECİOĞLU, İ Halil
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/51
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Viral hepatit B enfeksiyonuna ikincil gelişen kronik hepatit, karaciğer sirozu ve hepatosellüler kanserli hastalarda interlökin-6, interlökin-10 ve interlökin-18 düzeyleri
Kaynak: Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2015,14(1):17-22
Yazar Adı: İNANÇ, Nurettin ; YALNIZ, Mehmet ; İSPİROĞLU, Murat; AYGÜN, Cem ; AKBULUT, Hatice Handan ; DEMİREL, Ulvi ; BAHÇECİOĞLU, İbrahim Halil
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/51
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Çeşitli kronik karaciğer hastalığı vakalarında T lenfosit subtiplerinin dağılımı
Kaynak: Dicle Tıp Dergisi, 2013,40(2):250-253
Yazar Adı: İLHAN, Fulya ; TAŞ KALKANLI, Sevgi ; ATASEVEN, Hüseyin ; MİRZAİ, Nalan ; BAHÇECİOĞLU, İ.Halil
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/51
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Safety of peginterferon alfa-2a (40KD) treatment in patients with chronic hepatitis B infection: An observational, multicenter, open label, non-interventional study in Turkish patients
Kaynak: Turkish Journal of Gastroenterology, 2012,23(5):552-559
Yazar Adı: TÖZÜN, Nurdan; SEZGİN, Orhan; GÜLŞEN, Murat; KACAR, Sabite; YENİCE, Necati; YILMAZ, Şerif; HÜLAGÜ, Saadettin; KANTARÇEKEN, Bülent; YAKARYILMAZ, Fahri; YURCİ, Alper; SEREZ, Kemal Mustafa; BAHÇECİOĞLU, Halil; BAĞCI, Sait
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 9/51
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İntravitreal enjeksiyon sonrasında vitreus içinde gözlenen silikon yağı damlacıklı olgulara yaklaşımımız
Kaynak: Türk Oftalmoloji Dergisi, 2012,42(6):454-457
Yazar Adı: RASİER, Rıfat ; ŞENEL, Amber ; ARTUNAY, Özgür ; YÜZBAŞIOĞLU, Erdal ; ŞENGÜL, Alper ; BAHÇECİOĞLU, Halil
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 10/51
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akut pankreatitli hastalarda insülin direnci ve adipositokin düzeyleri
Kaynak: Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2012,11(3):103-109
Yazar Adı: YALNIZ, Mehmet ; TOKSOY, Ramazan ; DEMİREL, Ulvi ; AYGÜN, Cem ; İLHAN, Nevin; BAHÇECİOĞLU, İbrahim Halil
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1] 2 3 4 5 6   Sonraki

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)