Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
22/02/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Tıp  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {BAYRAM & Sami}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1] 2 3 4   Sonraki
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/37
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Primer Perkütan Koroner İşlem Sonrasında Klopidogrel Kullanımına Bağlı Difüz Alveoler Hemoraji
Kaynak: Koşuyolu Kalp Dergisi, 2017,20(1):63-65
Yazar Adı: KAYA, Adnan; İLHAN, Sami; TATLISU, Mustafa Adem; KÖROĞLU, Bayram; ÖZ, Ahmet
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/37
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Gastrointestinal Stromal Tumor of the Esophagus: Report of a Case
Kaynak: Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2016,7(1):111-113
Yazar Adı: EROL, M Muharrem; MELEK, Hüseyin; BAYRAM, A Sami; AKYILDIZ, Elif Ülker; GEBİTEKİN¹, Cengiz
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/37
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Enterobacteriaceae Klinik İzolatlarında Beta-Laktamaz ve Kinolon Direnç Genlerinin Araştırılması
Kaynak: Flora / İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 2016,21(2):64-76
Yazar Adı: BAYRAM, Gül; DELİALİOĞLU, Nuran; EMEKDAŞ, Gürol; ÖZTÜRK, Candan; SERİN, Mehmet Sami
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/37
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Complete right main bronchus rupture in a child: Report of a case
Kaynak: Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015,6(3):387-388
Yazar Adı: BAYRAM, Altuntas ; SAMİ, Ceran ; SADİ GUVEN, Sunam ; OZKAN, Cinici
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/37
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Evaluation of polylactide film for prevention of pericardial adhesion in a rabbit model
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2015,23(1):98-104
Yazar Adı: GÜRBÜZ, Orçun ; ERCAN, Abdülkadir ; BİÇER, Murat ; KUMTEPE, Gencehan ; BAYRAM, Sami ; ŞENKAYA, şık ; SABA, Davit
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/37
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Unusual location of hydatid cyst: thoracic outlet
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2015,23(1):171-173
Yazar Adı: ALTUNTAŞ, Bayram; CERAN, Sami ; ŞENER, Ebru
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/37
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akciğer rezeksiyonu sonrası sekresyon retansiyonu ve atelektazi tedavisinde Seldinger yöntemi ile krikotiroidotomi uygulanması
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2015,23(1):178-181
Yazar Adı: MELEK, Hüseyin ; ÇETİNKAYA, Gamze ; EROL, Mehmet Muharrem ; KAYA, Fatma Nur ; BAYRAM, Ahmet Sami
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/37
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: The effects of preoperative chemotherapy and beta glucan on bronchial anastomosis in rabbits: a preliminary study
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2015,23(4):722-727
Yazar Adı: ALTUNTAŞ, Bayram ; CERAN, Sami ; SUNAM, Güven ; GÜLTEKİN, Mustafa ; ESEN, Hasan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 9/37
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: The Success of Surgery in the First 24 Hours in Patients with Esophageal Perforation
Kaynak: Eurasian Journal of Medicine, 2015,47(1):41-47
Yazar Adı: BAYRAM, Ahmet Sami; EROL, Mehmet Muharrem; MELEK, Huseyin; COLAK, Mehmet Ali; KERMENLİ, Tayfun; GEBİTEKİN, Cengiz
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 10/37
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Parabronchial Diverticulum of Esophagus: Report of a Case
Kaynak: Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015,6(5):644-646
Yazar Adı: ALTUNTAŞ, Bayram; UYANIKOĞLU, Ahmet; CERAN, Sami; SUNAM, Güven Sadi; METİN, Bayram
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1] 2 3 4   Sonraki

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)