Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
24/06/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Tıp  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {BAYRAM & Sami}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1] 2 3 4   Sonraki
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/39
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Diffuse Alveolar Haemorrhage Due to Clopidogrel Use in a Patient Who Had Undergone Primary Percutaneous Intervention
Kaynak: Koşuyolu Kalp Dergisi, 2017,20(1):63-65
Yazar Adı: KAYA, Adnan; İLHAN, Sami; TATLISU, Mustafa Adem; KÖROĞLU, Bayram; ÖZ, Ahmet
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/39
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Pisi Pisi Otu Aspirasyonu Olgusu: Ağızdan Göğüs Duvarına Yeni Bir Yol
Kaynak: Respiratory Case Reports, 2017,6(3):132-134
Yazar Adı: BAYRAM, Ahmet Sami; MELEK, Hüseyin; COŞKUN, Funda
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/39
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Küçük anterior torakotomi ile perikardiyoplevral pencere açılması
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2017,25(2):199-202
Yazar Adı: BİÇER, Murat; ÖZDEMİR, Bülent; KAN, İrem İris; MELEK, Hüseyin; BAYRAM, Ahmet Sami
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/39
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Gastrointestinal Stromal Tumor of the Esophagus: Report of a Case
Kaynak: Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2016,7(1):111-113
Yazar Adı: EROL, M Muharrem; MELEK, Hüseyin; BAYRAM, A Sami; AKYILDIZ, Elif Ülker; GEBİTEKİN¹, Cengiz
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/39
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Enterobacteriaceae Klinik İzolatlarında Beta-Laktamaz ve Kinolon Direnç Genlerinin Araştırılması
Kaynak: Flora / İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 2016,21(2):64-76
Yazar Adı: BAYRAM, Gül; DELİALİOĞLU, Nuran; EMEKDAŞ, Gürol; ÖZTÜRK, Candan; SERİN, Mehmet Sami
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/39
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Complete right main bronchus rupture in a child: Report of a case
Kaynak: Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015,6(3):387-388
Yazar Adı: BAYRAM, Altuntas ; SAMİ, Ceran ; SADİ GUVEN, Sunam ; OZKAN, Cinici
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/39
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Evaluation of polylactide film for prevention of pericardial adhesion in a rabbit model
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2015,23(1):98-104
Yazar Adı: GÜRBÜZ, Orçun ; ERCAN, Abdülkadir ; BİÇER, Murat ; KUMTEPE, Gencehan ; BAYRAM, Sami ; ŞENKAYA, şık ; SABA, Davit
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/39
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Unusual location of hydatid cyst: thoracic outlet
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2015,23(1):171-173
Yazar Adı: ALTUNTAŞ, Bayram; CERAN, Sami ; ŞENER, Ebru
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 9/39
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akciğer rezeksiyonu sonrası sekresyon retansiyonu ve atelektazi tedavisinde Seldinger yöntemi ile krikotiroidotomi uygulanması
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2015,23(1):178-181
Yazar Adı: MELEK, Hüseyin ; ÇETİNKAYA, Gamze ; EROL, Mehmet Muharrem ; KAYA, Fatma Nur ; BAYRAM, Ahmet Sami
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 10/39
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: The effects of preoperative chemotherapy and beta glucan on bronchial anastomosis in rabbits: a preliminary study
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2015,23(4):722-727
Yazar Adı: ALTUNTAŞ, Bayram ; CERAN, Sami ; SUNAM, Güven ; GÜLTEKİN, Mustafa ; ESEN, Hasan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1] 2 3 4   Sonraki

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)