Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
21/11/2017
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Tıp  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {MELEK & Hüseyin}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1] 2 3   Sonraki
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/25
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Gastrointestinal Stromal Tumor of the Esophagus: Report of a Case
Kaynak: Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2016,7(1):111-113
Yazar Adı: EROL, M Muharrem; MELEK, Hüseyin; BAYRAM, A Sami; AKYILDIZ, Elif Ülker; GEBİTEKİN¹, Cengiz
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/25
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Pulmoner Hamartomlar: 30 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
Kaynak: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2016,42(1):19-22
Yazar Adı: SAYAR, Ayşe; ATALAY ÖZ, Fatma; AKYILDIZ, Elif Ülker; MELEK, Hüseyin; COŞKUN, Sinem; AVCI, Özlem
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/25
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akciğer rezeksiyonu sonrası sekresyon retansiyonu ve atelektazi tedavisinde Seldinger yöntemi ile krikotiroidotomi uygulanması
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2015,23(1):178-181
Yazar Adı: MELEK, Hüseyin ; ÇETİNKAYA, Gamze ; EROL, Mehmet Muharrem ; KAYA, Fatma Nur ; BAYRAM, Ahmet Sami
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/25
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Brusellozda Brucellacapt (Immunocapture-agglutination) ve Rose Bengal testlerinin değerlendirilmesi
Kaynak: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015,12(2):179-184
Yazar Adı: YULA, Erkan; ÖZER, Turkan Toka; MOTOR, Vicdan Köksaldı; YENGİL, Erhan; İNCİ, Melek; AKSOY, Hüseyin; KILINÇ, Çetin
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 5/25
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: The Success of Surgery in the First 24 Hours in Patients with Esophageal Perforation
Kaynak: Eurasian Journal of Medicine, 2015,47(1):41-47
Yazar Adı: BAYRAM, Ahmet Sami; EROL, Mehmet Muharrem; MELEK, Huseyin; COLAK, Mehmet Ali; KERMENLİ, Tayfun; GEBİTEKİN, Cengiz
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 6/25
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Akut koroner sendrom ön tanısıyla tedaviye başlanan olguda beklenmedik sonuç: Subaraknoidal kanama
Kaynak: Medical Network Kardiyoloji, 2014,21(3):170-172
Yazar Adı: SOMUNCU, Mustafa Umut ; ERTÜRK, Mehmet ; KARAKURT, Hüseyin ; BULUT, Ümit ; ÖZARSLAN, Melek
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 7/25
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: İki Psödohipoaldosteronizm Olgusu
Kaynak: Güncel Pediatri, 2014,12(3):183-186
Yazar Adı: KORKMAZ, Hüseyin Anıl ; DİZDARER, Ceyhun ; YILDIZ, Melek ; GENEL, Ferah ; ÖZKAN, Behzat
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 8/25
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Olay Yerinde Bakteriyel Kontaminasyona Maruz Kalan Dışkı ve İdrar Örneklerinden Kimliklendirme
Kaynak: Adli Tıp Dergisi, 2014,28(3):234-244
Yazar Adı: YÜKSELOĞLU, Emel Hülya; ORHANEL, Yasemin Beril; YEDİAY, Fulya Eylem; ÇEVİK EKİM, Filiz; ÇAKAN, Hüseyin; ERKAN, Itır; KOLUSAYIN, Melek Özlem
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 9/25
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: A giant lipoma mimicking malignancy at thoracotomy incision
Kaynak: Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2013,4(5):418-419
Yazar Adı: MELEK, Hüseyin ; TORUN, Elif ; GÜRBÜZEL, Mihriban ; ŞENTÜRK, Orçun Oral ; GİRGİN, Mustafa
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 10/25
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Küçük hücreli dışı akciğer kanserli yaşlı hastalarda cerrahi tedavi sonrası mortalite ve morbidite: Yaşın rolü
Kaynak: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2011,19(4):586-592
Yazar Adı: MELEK, Hüseyin ; MEDETOĞLU, Barış ; DEMİR, Adalet ; KARA, Volkan ; DİNÇER, Seyit İbrahim
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1] 2 3   Sonraki

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)