Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
21/08/2018
Görüntülenecek Alanları Değiştir -- Makalelerim -- Tarama Stratejilerim -- Anahtar Kelimeler -- YARDIM

Basit Tara  |  Detaylı Tara
Seçili Veri Tabanları: Tıp  [Veri Tabanı Değiştir]

Basit Tarama

Aranacak Kelime:    Yardım

Taranan: {TAYYAR & AKPINAR & Ali}@"Yazar"

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)

Sayfalar: [1]   
  Tek Kayıt Göster

Sıra Numarası: 1/4
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Metastatic malignant fibrous histiocytoma to sigmoid colon presenting as a huge abdominopelvic mass on combined positron emission tomography/computed tomographyMetastatic malignant fibrous histiocytoma to sigmoid colon presenting as a huge abdominopelvic mass on combined positron emission tomography/computed tomography
Kaynak: Turkish Journal of Gastroenterology, 2011,22(1):109-111
Yazar Adı: ŞEN, Feyza; AKPINAR, Ali Tayyar; ALPER, Eray; KANAT, Özkan; GÜREL, Selim; EMİROĞLU, Remzi; YALÇINKAYA, Ulviye
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 2/4
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Meme lezyonlarının değerlendirilmesinde Tc-99m MIBI sintimamografi: Histopatolojik bulgularla karşılaştırma
Kaynak: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007,33(1):23-27
Yazar Adı: GÜNEŞ, Neşe; AKPINAR, Ali Tayyar
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 3/4
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Safra yolları sintigrafisi ile saptanan bronkobiliyer fistül olgusu
Kaynak: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006,32(3):103-104
Yazar Adı: AKPINAR, Ali Tayyar; ÖZGÜÇ, Halil; ÖZKOL, Volkan
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

Sıra Numarası: 4/4
Veri Tabanı Adı: Türk Tıp Veri Tabanı
Orijinal Başlık: Erken evre meme kanserlerinde aksiller sentinel lenf nodlarının lenfosintigrafi ve intraoperatuar gama prob ile saptanması
Kaynak: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006,32(3):109-112
Yazar Adı: AKPINAR, Ali Tayyar
 [Ayrıntılı Kayıt] [ULAKBİM Kataloğunda Tara] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
 

  Tek Kayıt Göster
Sayfalar: [1]   

  (Ençok 50 kayıt saklanabilir.)